Ajankohtaista

Turvasuojaus- ja lukkoliikkeille uusi lupavaatimus vuoden 2017 alusta

Yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö keskitettiin yhteen lakiin vuoden 2017 alusta. Laki käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia, kuten lukko-, murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmiä asentavia yrityksiä koskevat säännökset.

Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tuli lakiuudistuksen myötä elinkeinoluvan alaiseksi. Laissa hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että turvasuojaustoimintaa harjoittavien yrityksien, joilla on vähäisessäkin määrin edellä mainittuja tehtäviä, tulee hakea turvallisuusalan elinkeinolupa Poliisihallitukselta.

Turvasuojaajien on kannettava mukanaan turvasuojaajakorttia. Nykyinen hyväksyntä turvasuojaajaksi on voimassa hyväksynnän voimassaoloajan.

Sanktiot luvatta toimimisesta sekä turvasuojaajakortin esittämättä jättämisestä koskevat turvallisuuspalveluyrityksiä.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoilla tulee olla palveluksessaan vastaava hoitaja, joka vastaa siitä, että luvan haltijan toimintaa tai liikettä hoidetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisesti. Vastaavalla hoitajalla tulee olla suoritettuna turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

 

Kiinteistövalvonta Oy:llä on lupa-asiat kunnossa!

Poliisihallitus on myöntänyt 21.1.2017 Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy:lle turvallisuusalan elinkeinoluvan. Vastaavana hoitajana toimii Arto Möttönen.

Takaisin