Ajankohtaista

Tietosuojaseloste 25.5.2018

Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy, Y 0910821-0

 

Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Hurskainen

jukka-pekka.hurskainen@kiinteistovalvonta.com

 

Tietosuojahenkilö: Arto Möttönen

arto.mottonen@kiinteistovalvonta.com

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy:n asiakkaalta saamaa henkilötietoa käytetään yksinomaan asiakassuhteiden ja mahdollisten sopimussuhteiden käytännön ylläpitoon ihmisten välillä toiminnan eri tasoilla.

Tällä hetkellä nettisivuiltamme ei kerätä henkilötietoja.

Tietoja käsitellään EU: tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakastiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, Y-tunnus, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite. Sensitiivistä tietoa ei tallenneta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

- Asiakkaat itse

- Markkinointitapahtumat

- Asiakaspalveluhenkilöt

- Myyntihenkilöstö

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

 

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy ei käsittele tai siirrä henkilötietoja EUn tai ETA:n alueen ulkopuolella.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto. Kaikki henkilötiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja niitä käsitellään luottamuksellisina.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot. Tiedot ovat tietokannassa, jotka ovat suojattu palomuurein ja salasanoin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on jatkossa saatavilla enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa mitä tietoja yrityksiltä heistä löytyy ja miten tietoja käsitellään. rekisteröidyllä mahdollisuus vaikuttaa miten tietoja käsitellään ja saada tietoja henkilötietojen käsittelystä.

 

Rekisteröity voi:

- tarkistaa omat henkilötiedot (tarkastuksesta ja raportoinnista Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy voi veloittaa kohtuullisen korvauksen)

- oikaista virheelliset henkilötiedot

- "tulla unohdetuksi"

- rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

- vastustaa henkilötietojen käsittelyä (markkinointi, automatisoitu päätöksenteko ml. henkilöprofilointi)

Takaisin